Για ραντεβού καλέστε μας στο 27210 92995

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε ένα ζεστό, φιλικό και φιλόξενο χώρο, ο κ.Ντόκος Ιωάννης παρέχει ιατρικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, εφαρμόζοντας έγκυρες και σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, με πρωταρχικό μέλημα την ορθή αντιμετώπιση κάθε περιστατικού στον τομέα της μαιευτικής και της γυναικολογίας.

image-337332-33401219_10216667894314572_5535765914542145536_n.jpg

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι οι εξής:

• Γυναικολογικές Εξετάσεις
• Πλήρης Τεστ Παπ
• Κολποσκόπηση - Παθολογία Τραχήλου
• Διερεύνηση Υπογόνιμου Ζευγαριού
• Γυναικολογικές Επεμβάσεις - Έλεγχος Μαστού - Εμμηνόπαυση
• Προγεννητικός Έλεγχος
• Υπερηχογράφημα Β’ Επιπέδου
• Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας
• Έγχρωμο Doppler Κυήσεων
• Υπερηχογράφημα Εκτίμησης Μήκους Τραχήλου Για Πρόληψη Πρόωρου Τοκετού
• Παρακολούθηση Υψηλού Κινδύνου Κυήσεων

Εγκέφαλος 

image-337394-I0000017.jpg

Κατά την εξέταση του εγκεφάλου προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε:

• Τα κέρατα των πλάγιων κοιλιών και να μετρήσουμε το εύρος αυτών, που δεν πρέπει να ξεπερνάνε τα 10 χιλ.
• Την παρεγκεφαλίδα και τη μεγάλη δεξαμενή που βρίσκεται όπισθεν αυτής, που και αυτή δεν πρέπει να ξεπερνάει το εύρος των 10 χιλ.
• Τη μέση γραμμή που χωρίζει τα δυο ημισφαίρια και διακόπτεται έμπροσθεν από το διαφανές διάφραγμα.
• Το μεσολόβιο και τη μεσολόβιο αρτηρία.
• Το εύρος της νήσου του εγκέφαλου μετρούμενο από τη μέση γραμμή και τη βρεγματοινιακή αύλακα, που η απουσία ή η ελάττωση του εύρους αυτών μπορεί να σημαίνει μεγάλες βλάβες του εγκεφάλου.

image-337394-I0000017.jpg

Καρδιά

image-337394-I0000017.jpg

Κατά την εξέταση του εγκεφάλου προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε:

• Τα κέρατα των πλάγιων κοιλιών και να μετρήσουμε το εύρος αυτών, που δεν πρέπει να ξεπερνάνε τα 10 χιλ.
• Την παρεγκεφαλίδα και τη μεγάλη δεξαμενή που βρίσκεται όπισθεν αυτής, που και αυτή δεν πρέπει να ξεπερνάει το εύρος των 10 χιλ.
• Τη μέση γραμμή που χωρίζει τα δυο ημισφαίρια και διακόπτεται έμπροσθεν από το διαφανές διάφραγμα.
• Το μεσολόβιο και τη μεσολόβιο αρτηρία.
• Το εύρος της νήσου του εγκέφαλου μετρούμενο από τη μέση γραμμή και τη βρεγματοινιακή αύλακα, που η απουσία ή η ελάττωση του εύρους αυτών μπορεί να σημαίνει μεγάλες βλάβες του εγκεφάλου.

image-337394-I0000017.jpg

Πρόσωπο

image-337394-I0000017.jpg

Το προσώπου του εμβρύου είναι ένα από σημαντικότερα μέλη που μπορούμε να ελέγξουμε λεπτομερώς μέσω του υπερηχογραφήματος Β επιπέδου. Όμως για το πρόσωπο του εμβρύου μπορούμε να αντλήσουμε σημαντικά στοιχεία και από το πρώτο τρίμηνο της κύησης.

Συγκεκριμένα, μπορούμε να ελέγξουμε τους οφθαλμικούς κόγχους και εντός αυτών τους φακούς του οφθαλμού ήδη από το πρώτο τρίμηνο. Επιπλέον, μπορούμε να παρατηρήσουμε το ρινικό οστό, την άνω γνάθο, την κάτω γνάθο αλλά και τη συμμετρία αυτών, ώστε να αποκλείσουμε οπισθογναθισμό κάτω γνάθου που συνδέεται με χρωματοσωμικές ανωμαλίες.

Επίσης μπορούμε να διαγνώσουμε παθήσεις όπως λυκόστομα (σχισμή της άνω γνάθου), και λαγώχειλο (σχισμή του άνω χείλους). Πολλές φορές η δυσμορφία του προσώπου μπορεί να οδηγήσει στην ανακάλυψη σπάνιων συνδρόμων.

image-337394-I0000017.jpg

Υπερηχογράφημα Α Τριμήνου

image-337394-I0000017.jpg

Ενημέρωση του ζεύγους για το υπερηχογράφημα ελέγχου χρωμοσωμικών και ανατομικών ανωμαλιών Α τριμήνου και μέτρησης των πρωτεϊνών PAPP-A και ελεύθερης β-hCG.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι η πλειοψηφία των νεογέννητων είναι υγιή. Μόνο το 1% των νεογέννητων θα έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα είναι το σύνδρομο DOWN, όπου το νεογέννητο έχει ένα επιπλέον χρωμόσωμα 21 στο γενετικό του υλικό. (47 χρωμοσώματα αντί για 46). Το σύνδρομο έχει σαν κυρίαρχο, πλην των άλλων, σύμπτωμα την σοβαρή πνευματική καθυστέρηση. Το σύνδρομο DOWN είναι συχνότερο στις έγκυες προχωρημένης ηλικίας χωρίς όμως να σημαίνει ότι οι νεότερες γυναίκες δεν έχουν κίνδυνο να κυοφορούν έμβρυο με αυτή την ανωμαλία.


Τι προσφέρει το υπερηχογράφημα.

Κατ’ αρχήν αυτό το υπερηχογράφημα Α’ τριμήνου διενεργείται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της κυήσεως (ηλικίας κυήσεως μεταξύ 11-14 εβδομάδων). Μετράται το πάχος του υγρού στον αυχένα του εμβρύου. Αυξημένο πάχος του υγρού συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για σύνδρομο DOWN. Η προσφορά αυτού του υπερηχογραφήματος όμως δεν περιορίζεται στη μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας και μόνον. Έχει και άλλα πλεονεκτήματα όπως:

-Την επιβεβαίωση της ηλικίας της εγκυμοσύνης (είναι συχνά τα περιστατικά ασταθούς κύκλου των γυναικών, λανθασμένης αναφοράς της τελευταίας περιόδου, παρουσία ψευδοπεριόδου κ.ά.)
-Τον έλεγχο της ομαλής ανάπτυξης του εμβρύου -Τη διάγνωση της πολύδυμης κύησης
-Και το σημαντικότερο: τον πρώιμο έλεγχο της εμβρυακής ανατομίας. Μεγάλός αριθμός συγγενών ανωμαλιών με την εξειδίκευση που υπάρχει και με τη χρήση υπερσύγχρονου εξοπλισμού, μπορούν να διαγνωσθούν από το ά τρίμηνο της κύησης.

Η ευαισθησία της μέτρησης της αυχενικής διαφάνειας στη διάγνωση του συνδρόμου DOWN είναι περίπου 80% (δηλ. στα 10 έμβια με σύνδρομο DOWN αυτή η μέθοδος θα διαγνώσει τα 8). Τι προσφέρει η μέτρηση των βιοχημικών δεικτών (PAPP-A, ελεύθερη β-HCG) Έχει διαπιστωθεί ότι σε κυήσεις με σύνδρομο DOWN η πρωτεΐνη Papp-A στο αίμα της εγκύου είναι χαμηλή, ενώ η ελεύθερη β-HCG είναι υψηλή.

Τι προσφέρει η ανίχνευση του ρινικού οστού.

Η παρουσία του ρινικού οστού σε αυτή την ηλικία της κυήσεως μειώνει τον κίνδυνο για Σύνδρομο Down κατά 2,5 φορές ενώ η απουσία του αυξάνει κατά 40 φορές.
Τι προσφέρει ο συνδυασμός του υπερηχογραφήματος της αυχενικής διαφάνειας, της ανίχνευσης του ρινικού οστού και της μέτρησης των βιοχημικών δεικτών (PAPP-A, ελεύθερη β-HCG). Ενώ η μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας από μόνη της έχει ευαισθησία 80% όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, με την προσθήκη της ανίχνευσης του ρινικού οστού και των μετρήσεων αυτών των δυο πρωτεϊνών, η ευαισθησία ανέρχεται στο 95-97 %.Το τελικό αποτέλεσμα το έχετε αφού μετρηθούν οι βιοχημικοί δείκτες. Ως όριο κινδύνου έχουμε το 1/300. Αυτό σημαίνει ότι όταν προκύπτει κίνδυνος μεγαλύτερος από αυτόν (πχ. 1/80) θεωρούμε ότι το έμβρυο καλό είναι να ελεγχθεί περαιτέρω για χρωμοσωμικές ανωμαλίες με αμνιοκέντηση ή λήψη τροφοβλάστης. Η τελική απόφαση για το αν θα γίνει αυτός ο έλεγχος επαφίεται στο ζευγάρι, αφού αυτό συνεκτιμήσει και τον κίνδυνο αποβολής (περίπου 1%) από αυτές τις επεμβατικές μεθόδους διάγνωσης (τροφοβλάστη, αμνιοκέντηση). Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι τα περισσότερα έμβρυα που θεωρούνται ως υψηλού κινδύνου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες, μετά την εκτέλεση των άνω εξετάσεων, τελικά θα είναι απολύτως φυσιολογικά.

image-337394-I0000017.jpg

Υπερηχογράφημα B Τριμήνου

image-337394-I0000017.jpg

Πληροφορίες για το υπερηχογράφημα β’ επιπέδου (μεγάλο υπερηχογράφημα β’ τριμήνου)

Το υπερηχογράφημα Β επιπέδου αποτελεί μια ακίνδυνη μέθοδο προγεννητικού ελέγχου που εντοπίζει έγκαιρα τυχόν ανωμαλίες του εμβρύου. Για το λόγο αυτό, θεωρείτε απαραίτητη για όλες τις εγκύους.

Η εξέταση πραγματοποιείται από την 20η εβδομάδα έως την 24η εβδομάδα κύησης με σκοπό να ελέγξει την ανατομία του εμβρύου. Ωστόσο, συνίσταται η διεξαγωγή της στις 22-23 εβδομάδες κύησης καθώς τότε το έμβρυο έχει το κατάλληλο μέγεθος που επιτρέπει στον εξεταστή να διακρίνει πιο εύκολα την ανατομία του.

Κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος, ο γιατρός εξηγεί στους γονείς τις εικόνες που λαμβάνει. Η ανατομία του εμβρύου ελέγχεται ανά σύστημα. Εξετάζονται όλα τα ζωτικά όργανα (εγκέφαλος, καρδιά, γαστρεντερικό, ουροποιητικό, γεννητικά όργανα, άνω και κάτω άκρα, ομφάλιος λώρος, πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, πρόσωπο, κρανίο, σπονδυλική στήλη και θώρακας). Παράλληλα, γίνονται διάφορες μετρήσεις ώστε να ελεγχθεί η ανάπτυξη του εμβρύου.

Επιπλέον, ελέγχονται χρωμοσωμικοί δείκτες που προσδιορίζουν την πιθανότητα ύπαρξης χρωμοσωμικών ανωμαλιών(π.χ. Σύνδρομο Down). Οι δείκτες αποτελούν ύποπτα ευρήματα τα οποία δεν αποτελούν από μόνα τους πρόβλημα, π.χ. ένας χοντρός λαιμός-σβέρκος δεν αποτελεί πρόβλημα, διότι αρκετοί φυσιολογικοί άνθρωποι έχουν χοντρό λαιμό. Επειδή όμως τα παιδία με Σύνδρομο Down έχουν σχεδόν όλα χοντρό λαιμό, όταν αναγνωριστεί ένα έμβρυο με αυτό το χαρακτηριστικό υποπτευόμαστε ότι μπορεί να πάσχει από Σύνδρομο Down.

Το υπερηχογράφημα Β επιπέδου είναι ικανό να εντοπίσει τις περισσότερες δομικές ανωμαλίες ενός εμβρύου. Φυσικά, ορισμένες από αυτές δεν αναγνωρίζονται είτε επειδή δεν φαίνονται με την τεχνική των υπερήχων (π.χ. διαφραγματοκήλη, ατρησία του ορθού, του εντέρου και του οισοφάγου κ.ά.) είτε επειδή εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της κύησης. Περαιτέρω, καμία προγεννητική μέθοδος δεν μπορεί να ελέγξει τη λειτουργία των οργάνων ενός εμβρύου (π.χ. αν έχει φυσιολογική ακοή). Επίσης η εξέταση μπορεί να έχει περιορισμένη ευαισθησία λόγω τεχνικών προβλημάτων, όπως αυξημένο σωματικό βάρος της μητέρας, η θέση του πλακούντα και του εμβρύου.

image-337394-I0000017.jpg

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, μόνο το 60% όλων των ανωμαλιών μπορεί να διαγνωστεί προγεννητικά. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμα και αν το υπερηχογράφημα εμφανίζει ένα έμβρυο ως φυσιολογικό, παραμένει μια μικρή πιθανότητα να υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν είναι δυνατόν να ανιχνευτεί προγεννητικά και δεν εγγυάται τη γέννηση ενός υγιούς παιδιού.

Το Βρετανικό Κολέγιο Μαιευτήρων - Γυναικολόγων (RCOG) δημοσίευσε την παρακάτω λίστα ανωμαλιών και το ποσοστό ανίχνευσης τους με υπερηχογραφική εξέταση.

ΑΝΩΜΑΛΙΑ Τι σημαίνει? Πιθανότητας διάγνωσης από u/s Β επιπέδου
Δισχιδής Ράχη Ανοικτός σπονδυλικός σωλήνας 90%
Ανεγκεφαλία Απουσία των οστών θόλου του κρανίου 99%
Υδροκεφαλία Περισσότερο εγκεφαλονωτιαίο υγρό 60%
Μείζων συγγενής καρδιοπάθεια Εκ γενετής πρόβλημα στην καρδία 60%
Εξόμφαλος και Γαστρόσχιση Έλλειμα στο κοιλιακό τοίχωμα 90%
Νεφρικές ανωμαλίες Απουσία νεφρών η μη φυσιολογικοί νεφροί 85%
Σοβαρές ανωμαλίες των άκρων Απουσία οστού ή πολύ κοντά άκρα 90%
Εγκεφαλική παράλυση Σπαστικότητα Δεν φαίνεται υπερηχογραφικά
Αυτισμός Δεν φαίνεται υπερηχογραφικά
Σύνδρομο Down 40-50%

Κατά τη διάρκεια του υπερήχου ο γιατρός προσπαθεί να απεικονίσει δισδιάστατα διαφορά τμήματα όργανα του εμβρύου. Συχνά, η θέση του δεν επιτρέπει τη λήψη των κατάλληλων εικόνων. Τότε, ζητάμε από τη μητέρα να αλλάξει θέση ώστε να αλλάξει τη θέση του και το έμβρυο. Βέβαια, αυτό δεν είναι πάντα αποτελεσματικό και ίσως χρειαστεί μια μικρή βόλτα (15-20 λεπτά) ώστε να έχουμε το πιο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Έχουμε πάντα τη διάθεση να απεικονίσουμε και τρισδιάστατά (3D) το έμβρυο. Ωστόσο αυτό δεν είναι πάντα δυνατό, είτε γιατί το έμβρυο δεν έχει καλή θέση, είτε επειδή καλύπτεται από τον πλακούντα. Οι εικόνες 3D δεν είναι απαραίτητές για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος μιας και κυρίως λαμβάνονται για να έχουν οι γονείς μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση του εμβρύου. Το φύλλο του εμβρύου μπορεί να αναγνωριστεί με ακρίβεια 99,9% των περιπτώσεων, για αυτό και οι γονείς που δεν επιθυμούν να γνωρίζουν το φύλλο του μωρού τους θα πρέπει να ενημερώσουν τον εξετάζοντα ιατρό πριν ξεκινήσει το υπερηχογράφημα.

Σκοπός όλων των παραπάνω είναι η δική σας καλύτερη ενημέρωση. Κάθε μέλλουσα μητέρα πρέπει να είναι σωστά προετοιμασμένη και να γνωρίζει ακριβώς τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς κάθε εξέτασης.


Εμείς με χαρά θα λύσουμε τυχόν απορίες σας!!